KRDP

Kategoria: 
Adres www: 

Krajowa Izba Doradców Podatkowych.

Podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego - poza doradcami wpisanymi na listę są:
- adwokaci i radcowie prawni;
- biegli rewidenci, z wyłączeniem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 (tj. reprezentowaniem podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1).

Na tej stronie internetowej znajdą Państwo wyszukiwarkę umożliwiającą znalezienie specjalisty w swoim okręgu:

https://krdp.pl/doradcy.php/wyszukaj